Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2017 – 2019

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2017 – 2019
Πρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου
Α’ Αντιπρόεδρος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Β’ Αντιπρόεδρος  Κυριάκος Τσιουπανής
Γενικός Γραμματέας Γιάννος Πουμπουρής
Γενικός Ταμίας Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας) Πανίκκος Φλουρής
Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας) Γιώργος Δημητρίου
Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας) Παντελής Χρίστος Παντελή
Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λεμεσού) Παναγιώτα Σοφοκλέους
Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λ/κας – Αμμοχώστου) Ευάνθης Καζαντζής
Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Πάφου) Μιχάλης Στυλιανού