Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2015 – 2017

 Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2015 – 2017
 Πρόεδρος  Πλάτωνας Στυλιανού
 Α’ Αντιπρόεδρος  Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
 Β’ Αντιπρόεδρος  Δημήτρης Χριστοφίδης
 Γενικός Γραμματέας  Ανδρέας Θεοδότου
 Γενικός Ταμίας  Γιώργος Δημητρίου
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας)  Κλεόπας Παπανικολάου
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας) Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου*

Κυριάκος Τσιουπανής**

 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας)  Μίλος Ίλιτς
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λεμεσού)  Αντώνης Γιαπάνης
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λ/κας – Αμμοχώστου)  Πανίκκος Φλουρής
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Πάφου)  Βαλεντίνος Φακοντής

*Μέχρι Απρίλιο 2016

**Από  Μάιο 2016