Προσωπικό

Ερατώ Κουκότσικα

Πολιτικός Μηχανικός / Διοικητική Λειτουργός
   22672866
   22674650

   admin@spolmik.org

Ελένη Ερωτοκρίτου

Γραμματειακή Λειτουργός
   22672866
   22674650

   info@spolmik.org

BL

Back to Top