Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2013 – 2015

 Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2013 – 2015
 Πρόεδρος  Πλάτωνας Στυλιανού
 Α’ Αντιπρόεδρος  Ανδρέας Θεοδότου
 Β’ Αντιπρόεδρος  Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
 Γενικός Γραμματέας  Βαρνάβας Λάμπρου
 Γενικός Ταμίας  Ανδρέας Κωνσταντινίδθς
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας)  Γιώργος Δημητρίου
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας)  Γιάννης Περικλέους
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας)  Όλγα Νικολαΐδου
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λεμεσού)  Αντώνης Γιαπάνης
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λ/κας – Αμμοχώστου)  Πανίκκος Φλουρής
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Πάφου)  Βαλεντίνος Φακοντής