Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2013

 Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 2011 – 2013
 Πρόεδρος  Νίκος Νεοκλέους
 Α’ Αντιπρόεδρος  Πλάτωνας Στυλιανού
 Β’ Αντιπρόεδρος  Ανδρέας Κωνσταντινίδης
 Γενικός Γραμματέας  Βαρνάβας Λάμπρου
 Γενικός Ταμίας  Γιώργος Δημητρίου
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας)  Έλενα Σοφοκλέους
 Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας)  Ανδρέας Θεοδότου
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας)  Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λεμεσού)  Μιχάλης Ευαγγέλου
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λ/κας – Αμμοχώστου)  Πανίκκος Φλουρής
 Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Πάφου)  Γεώργιος Χριστοδούλου Ιωάννου