Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων (Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίων , Έντυπα υποβολής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΕΠΚΑ)

Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19  και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίσε τα εξής Ειδικά Σχέδια :

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών
Διαβάστε την απόφαση εδώ
Συνοπτική Περιγραφή Σχεδίου

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών
Διαβάστε την απόφαση εδώ
Συνοπτική Περιγραφή Σχεδίου

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζόμενων
Διαβάστε την απόφαση εδώ
Συνοπτική Περιγραφή Σχεδίου

Οι σχετικές αιτήσεις, μπορούν να καταχωρούνται στο Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19

Πηγή: www.coronavirus.mlsi.gov.cy