Καθολικό Κλείσιμο Εργοταξίων – Επιστολή ΣΠΟΛΜΗΚ προς Εντιμο Υπ. Υγείας , 30/3/20

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Αγαπητές/οι συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, κάνει αίτημα για Καθολική αναστολή της λειτουργίας των εργοταξίων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19).

Πιο κάτω φαίνεται το περιεχόμενο της επιστολής.

Περιεχόμενο Επιστολής Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου προς Υπουργό Υγείας, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2020

Σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 20/03/2020 και με αφορμή το χθεσινό σας Διάταγμα με αρ.12, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), επαναλαμβάνει τη θέση του για καθολικό κλείσιμο των εργοταξίων μέχρι τις 13 Απριλίου 2020, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο διάταγμα σας.

Το νέο Διάταγμα σας που επιτρέπει τη λειτουργία των εργοταξίων εφόσον ο αριθμός των ατόμων που θα απασχολούνται δεν θα ξεπερνά τα τρία, έχει δημιουργήσει αναστάτωση και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, καθιστώντας υψηλό τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Από πληροφορίες που λαμβάνουμε από το πρωί, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοταξίων αυτών είναι ανέφικτο να λειτουργεί τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και οι επιβλέποντες μηχανικοί, λόγω και των περιορισμών που υπάρχουν, αδυνατούν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ποιότητα και η ασφάλεια χωρίς ουσιαστικό όφελος στην πρόοδο των έργων.

Είναι εύλογη η απορία μας, πως μπορεί να γίνεται χαλάρωση σε ένα μέτρο το οποίο αφορά μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας, από τη στιγμή που η πολιτεία έχει προχωρήσει με το ίδιο διάταγμα σε επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων για τη διακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας μας. Θα ήταν, κατά την άποψη μας, πιο λογική η χαλάρωση του συγκεκριμένου μέτρου να γινόταν, μετά τις 13 Απριλίου που θα έληγε το διάταγμα σας ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2020 το οποίο προέβλεπε το καθολικό κλείσιμο των εργοταξίων.

Το μερικό άνοιγμα των εργοταξίων με το χθεσινό σας διάταγμα, εκτός από την αύξηση του κινδύνου διασποράς του ιού, έχει προκαλέσει σωρεία άλλων προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες πιέζουν τους εργολάβους να επαναρχίσουν όλων των ειδών εργασίες, ακόμη και αυτές στις οποίες είναι αδύνατο να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  Επιπρόσθετα η συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτών έχουν ήδη προβεί σε διευθετήσεις με τους εργαζόμενους τους, τους οποίους θα πρέπει τώρα να καλέσουν να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους με κίνδυνο να μην μπορούν να προβούν σε ανάλογες διευθετήσεις αν παραστεί ανάγκη στο μέλλον.

Τέλος, σχεδόν όλοι οι προμηθευτές υλικών οικοδομής έχουν αναστείλει τις εργασίες τους και όπως έχουμε ενημερωθεί αρκετοί από αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο στον οποίο θα εκτεθούν οι εργαζόμενοι τους, δεν έχουν πρόθεση να επαναλειτουργήσουν πριν τις 13 Απριλίου 2020 αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο το οποιοδήποτε ουσιαστικό όφελος αφού αναγκαστικά τα εργοτάξια αυτά θα υπολειτουργούν.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε το Διάταγμα αρ. 12 σε ότι αφορά τη λειτουργία των εργοταξίων και να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς της πλήρους αναστολής εργασιών και κλείσιμο των εργοταξίων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, στηρίζοντας παράλληλα τους εργοδότες και εργοδοτούμενους της οικοδομικής βιομηχανίας, όπως ήδη γίνεται και με άλλους τομείς της οικονομίας μας.