Εκστρατεία Vision Zero και Covid-19

Εκστρατεία Vision Zero και Covid-19

Η εκστρατεία Vision Zero είναι μια παγκόσμια εκστρατεία πρόληψης που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA), ο οποίος προωθεί έναν κόσμο χωρίς ατυχήματα και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, με τη χρήση των επτά (7) χρυσών κανόνων.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ως επίσημος Εταίρος της εκστρατείας Vision Zero, προωθεί ενημερωτικό υλικό από την επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας Vision Zero, σχετικά με τον ιο Covid-19, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://visionzero.global/corona-advice-vision-zero-companies-and-partners