Σειρά Σεμιναρίων – «Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου: Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο»

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και προσφοράς προς τα μέλη του, διοργανώνει σειρά οκτώ (8) τρίωρων απογευματινών σεμιναρίων με θέμα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο

Η τιμή για την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου για τα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες συνδρομές, φοιτητές και ασκούμενους ανέρχεται στα €20, ενώ για όλα τα σεμινάρια ανέρχεται στα €100 (όταν η δήλωση συμμετοχής και η πληρωμή γίνουν πριν τις 16/09/16).

Για μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με μη τακτοποιημένες συνδρομές και για μη μέλη, οι τιμές φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο : Σειρά Σεμιναρίων

 

Τα σεμινάρια θα ασχοληθούν με τα πιο κάτω θέματα:

04/10/2016         Το έργο και ο ρόλος του κάθε συντελεστή σε αυτό

18/10/2016         Οι υποχρεώσεις του εργολάβου και οι υποχρεώσεις του εργοδότη μέσα από την σύμβαση εργολαβίας

01/11/2016         Έμπρακτη συμπλήρωση των εργασιών και αποκατάσταση των κακοτεχνιών.

15/11/2016         Παράταση χρόνου και αναπροσαρμογή της νέας ημερομηνίας για την         έμπρακτη συμπλήρωση των εργασιών.

20/12/2016         Παράταση χρόνου – πρόγραμμα διεξαγωγής των εργασιών (critical path) –   τεχνικές ανάλυσης του προγράμματος διεξαγωγής των εργασιών.

17/01/2017         Απώλειες και έξοδα προξενούμενα από την διατάραξη της κανονικής περιόδου των εργασιών.

07/02/2017         Μαύρες τρύπες των συμβολαίων (black holes).

21/02/2017         Τερματισμός της σύμβασης εργολαβίας

Εισηγητής Σεμιναρίων: Γιώργος Ιωάννου – Δικηγόρος – BSc of Law, LLM in Construction Law

Τοποθεσία Διεξαγωγής Σεμιναρίων:  Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ

Περισσότερες πληροφορίες και η δήλωση συμμετοχής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τηλεφωνικά στο 22672866 ή ηλεκτρονικά στο email info@spolmik.org .

simvolaia1