17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, 10-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη

Η ΕΠΕΣ και το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Σκυροδέματος, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη στις
10, 11, 12 Νοεμβρίου 2016, με τίτλο:

«Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

Θεματολογία του Συνεδρίου:
Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα (ΥΛΙΚΑ)
Ανάλυση Κατασκευών (ΑΝΑΛΥΣΗ)
Διαστασιολόγηση (ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ)
Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και Δυναμικές Φορτίσεις(ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
Συμπεριφορά των Κατασκευών στο Χρόνο (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
Σύνθετα Υλικά (ΣΥΝΘΕΤΑ)
Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις – Επισκευές (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ)
Προκατασκευή (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
Ειδικά Θέματα (ΕΙΔΙΚΑ)
Έργα (ΕΡΓΑ)

Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήμερη και θα υπάρξουν τρεις διαλέξεις από
προσκεκλημένους ομιλητές καθώς και πάνω από 160 επιστημονικές ανακοινώσεις.
Όλες οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν, είναι πρωτότυπες και συμβάλλουν
ουσιαστικά στο αντικείμενο που αναφέρονται.

Περισσότερες Πληροφορίες


20161003_Exofillo- Synedrio Skyrodematos