Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτηρίων

Tο Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: 

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτηρίων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2016 –  23 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Μίλτων Δημοσθένους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 28 ( θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 12 Σεμπτεμβρίου 2016

Έντυπα Συμμετοχής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΈΝΤΥΠΟ-6ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΟΥ