Τοποθέτηση ανιχνευτών μέτρησης ραδονίου σε κατοικίες παγκύπρια

Ακολουθεί ανακοίνωση απο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ραδόνιο

Μέτρηση Ραδονίου σε κατοικίες – Παράρτημα