Παγκύπριος Χορός ΣΠΟΛΜΗΚ, 4 Οκτωβρίου 2019, Le Bay Hotel, Λάρνακα