Αίτημα Προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των εργοταξίων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19)

Αίτημα Προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των εργοταξίων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19)

Το ΚΔΣ του ΣΠΟΛΜΗΚ με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, κάνει αίτημα για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των εργοταξίων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19).

Πιο κάτω φαίνεται το περιεχόμενο της επιστολής καθώς επίσης και αυτούσια η επιστολή.

 

Επιστολή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου προς Υπουργό Υγείας

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ, αμέσως μετά την εξαγγελία των μέτρων της Κυβέρνησης τα οποία είχαν ως σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), κάλεσε τα μέλη του, στο πλαίσιο του πολύ σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν από όποιο πόστο και αν βρίσκονται στην οικοδομική βιομηχανία, όπως τηρούν πιστά τις υποδείξεις της πολιτείας.

Παράλληλα προώθησε σχετικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο ετοιμάστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων (ISHCCO) με σκοπό την ενημέρωση των Πολιτικών Μηχανικών που έχουν ως αρμοδιότητα τους τα θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς επίσης και όλους τους επαγγελματίες της οικοδομικής βιομηχανίας (αντίγραφο επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας).

Στην πράξη όμως, τις τελευταίες 3 ημέρες που τα εργοτάξια παραμένουν σε λειτουργία, έχει αποδειχθεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης είναι πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να εφαρμοστούν λόγω της φύσης των εργασιών, με αποτέλεσμα η πιθανότητα μετάδοσης του ιού να παραμένει πολύ μεγάλη. Πλήθος εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτά απαιτούν την παρουσία πολλών ατόμων σε κοντινή απόσταση, ενώ δεν είναι εφικτό να γίνονται και οποιεσδήποτε συναντήσεις οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων.

Ως εκ τούτου σας καλούμε όπως εκδώσετε άμεσα διάταγμα για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των εργοταξίων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, στηρίζοντας παράλληλα τους εργοδότες και εργοδοτούμενους της οικοδομικής βιομηχανίας, όπως έχετε ήδη πράξει και με άλλους τομείς της οικονομίας μας.

Επισυνάπτεται αυτούσια η σχετική Επιστολή