Επιλογή Υποψηφίων Συλλόγου για το Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ, 17 Ιουνίου 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του ΣΠΟΛΜΗΚ για το Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Εκλογές ΕΤΕΚ 2017

Όσα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 24/03/2017 στις 12 το μεσημέρι αποστέλλοντας τη συνημμένη Δήλωση Υποψηφιότητας με fax: 22674650, ή email info@spolmik.org ή με το χέρι στην διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γραφείο 2,  Λευκωσία, Τηλ. 22672866.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις δηλώσεις υποψηφιότητας:

Δήλωση Υποψηφιότητας Γενικό Συμβούλιο

Δήλωση Υποψηφιότητας Πειθαρχικό Συμβούλιο