Κάλεσμα για κατάθεση προσφορών για μελέτες συντήρησης 4 ιστορικών κτιρίων στα πλαίσια του έργου της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Παραθέτονται οι κλήσεις για προσφορές για μελέτες συντήρησης 4 ιστορικών κτιρίων στα πλαίσια του έργου της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά:
https://www.procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=35967
https://www.procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=35984

Συγκεκριμένα, τα μνημεία αυτά είναι:
– Κτίριο σχολείου στον Κοτσιάτη
– Εκκλησία της Παναγίας στην Άσσια
– Εκκλησία Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας στην Κυθρέα
– Εκκλησία Αγίου Αρτέμονα στην Αφάντεια – Ορνίθι

Τελευταίες ημερομηνίες για την κατάθεση προσφορών είναι οι 16η Μαρτίου για το σχολικό κτίριο στον Κοτσιάτη και η 23η Μαρτίου για τις 3 εκκλησίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μελέτες και τους όρους συμβολαίου θα βρείτε στους προαναφερθέντες συνδέσμους.