Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ, 8 Απριλίου 2017, The Sporting Club, Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Καλείστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΠΟΛΜΗΚ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Απριλίου 2017 και ώρα 9:00 στο The Sporting Club (πρώην Laiki Sporting Club), οδός Δημήτρη Σταύρου 135, Γέρι ,2224 Λευκωσία

121