Εκλογές ΕΤΕΚ, 16 Μαΐου 2020 – Επιλογή Υποψηφίων ΣΠΟΛΜΗΚ για το Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Εκλογές ΕΤΕΚ, 16 Μαΐου 2020
Επιλογή Υποψηφίων ΣΠΟΛΜΗΚ για το Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Μετά από διευρυμένη συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 και σε συνέχεια συνεδρίας του ΚΔΣ στις 24 Φεβρουαρίου 2020, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ να προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, στην οποία θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα υποστηρίξει για εκλογή τους στο Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) του ΕΤΕΚ, στις 16 Μαΐου 2020.
  2. Όσα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 27/03/2020 στις 12 το μεσημέρι αποστέλλοντας τη συνημμένη Δήλωση Υποψηφιότητας με φαξ στο 22674650, ή με email στο info@spolmik.org ή με το χέρι στο BRIDGE HOUSE, Γραφείο 2, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Λευκωσία, τηλ. 22672866. Οι Δηλώσεις Υποψηφιότητας είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας www.spolmik.org .

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ και τις δηλώσεις υποψηφιότητας για το Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα: