Συμμετοχή στο Έργο του Συλλόγου – Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ

Συμμετοχή στο Έργο του Συλλόγου

Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε να επανακαθορίσει επιτροπές, στα πλαίσια της αναβάθμισης της προσφοράς του προς τα μέλη του και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Στις επιτροπές αυτές θα εξετάζονται και θα συζητούνται διάφορα θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, θα αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος και θα διαμορφώνονται εισηγήσεις που θα βοηθούν το Σύλλογο στην πραγματοποίηση των στόχων και σκοπών του.

Οι επιτροπές που θα συσταθούν φαίνονται στο συνημμένο έντυπο. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιτροπή, καλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spolmik.org ή με τηλεομοιότυπο, στον αριθμό 22674650, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Αναμένουμε το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σας στο έργο του Συλλόγου.

Με την ευκαιρία, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στα μέλη όλων των προηγούμενων επιτροπών για την προσφορά τους και το σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει.

Επιστολή