Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον  Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον COVID-19 στο Εργοτάξιο

Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – Παράρτημα 3-Οδηγίες Εργαζομένων , Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας