Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια

Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων(οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.

 

Παρουσίαση Οδηγού (09/05/2020)

Οδηγός – Ελληνικά

Οδηγός – Αγγλικά

Οδηγός – Τουρκικά

Οδηγός – Βουλγαρικά

Οδηγός – Ρουμανικά

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους όλους τους οδηγούς .

 

Ο Οδηγός ετοιμάστηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη συνεργασία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.