Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2020 – Σταματήστε την πανδημία: Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2020
Σταματήστε την πανδημία: Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Φέτος περισσότερο από ποτέ, η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας & Υγείας πρέπει να προβάλει εντονότερα τη σημασία της καθιέρωσης ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Όλοι πλήττονται από την παγκόσμια πανδημία COVID 19 και από την κρίση που έχει προκληθεί, ωστόσο οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) για το 2020, υιοθετεί το σύνθημα:
«Σταματήστε την πανδημία: η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές».

Η Δ.Ο.Ε. έχει ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang–en/index.htm