14 Μαρτίου 2018 – Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ

Πατήστε για να δείτε τις Καταστατικές αλλαγές