8 Μαρτίου 2018 – Επίσκεψη στο Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, Λευκωσία