Καταστατικές Αλλαγές Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Καταστατικές Αλλαγές Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις υφιστάμενες πρόνοιες του Καταστατικού του ΣΠΟΛΜΗΚ και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση στην Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση του ΣΠΟΛΜΗΚ στις 14 Μαρτίου 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει υπό τη μορφή ψηφοφορίας όπου τα μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ θα μπορούν να ψηφίσουν τις καταστατικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ

7:00π.μ – 7:00 μ.μ.

Αναμένουμε τη στήριξη όλων σας.

Πρόσκληση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

Καταστατικές Αλλαγές