Εκπαιδευτικο Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ: «Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου (Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο)» – 19 & 20. 03. 2020

Περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα, την αίτηση συμμετοχής και τα έντυπα της ΑνΑΔ θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα_ Διαχείριση Οικοδομικου Συμβολαίου

Έντυπο 6 (ΠΕ)

Έντυπο ΚΕ2

Πληροφορίες για Εργοδότες και Εργοδοτούμενους

Πληροφορίες για Ανέργους

Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου