Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ – Επιτυχής Διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων (ISHCCO) στην Κύπρο

Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ –
Επιτυχής Διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του
Διεθνούς Οργανισμού Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων (ISHCCO) στην Κύπρο

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου φιλοξένησε στην Κύπρο την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO), η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στις 7 και 8 Απριλίου 2022, σε υβριδική μορφή, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό και κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αξιοσημείωτο αποτελεί η επανεκλογή της Προέδρου του Συλλόγου Ευαγγελίτσας Τσουλόφτα, ως Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ISHCCO. Τα άλλα Μέλη του Συμβουλίου είναι οι Δρ. Reinhard Obermaier (Πρόεδρος-Γερμάνια), Καθ. Alfredo Soeiro (Αντιπρόεδρος-Πορτογαλία), Erwin Bruch (Ταμίας-Λουξεμβούργο) και Signe Mehlsen (Μέλος-Δανία). Γενικός Γραμματέας έχει διοριστεί εκ νέου ο Erich Leschetizky (Αυστρία).

Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε κατά την 2η ημέρα των εργασιών της Συνέλευσης, στις 8 Απριλίου 2022, άρχισε με χαιρετισμούς του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Προέδρου του ΕΤΕΚ και της Πρόεδρου του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις της Κύπρου και των άλλων Κρατών μελών του ISHCCO και εξελίξεις σε νομοθετικές ρυθμίσεις των θεμάτων που αφορούν τους Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης και Εκτέλεσης, καθώς και οι νέες προσκλήσεις αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για τον συντονισμό και τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας. Επίσης, παρουσιάστηκε η εμπειρία της Κύπρου αναφορικά με το ρόλο του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων, από Μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας του ΣΠΟΛΜΗΚ. Εκπρόσωπος της εταιρείας DOKA, χορηγού του ISHCCO, παρουσίασε καινοτόμο εξοπλισμό καθώς και καινοτόμα συστήματα εκπαίδευσης στο εργοτάξιο.

Αποκλειστικός χορηγός του Συνεδρίου κατά την 2η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εταιρεία Scaffolding Solutions and Services Ltd
Παρουσιάσεις 2ης Ημέρας: