Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στη δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία του αναφορικά με τα όσα συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες στην κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών αναφορικά με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά όσον αφορά την αρμοδιότητα που έχουν οι Δήμοι
ως οικοδομικές αρχές.

Η πάγια θέση του ΣΠΟΛΜΗΚ είναι η δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης αλλά και ελέγχου της ανάπτυξης, εάν είναι δυνατό σε Επαρχιακό επίπεδο. Η σημερινή κατάσταση με την ύπαρξη 36 οικοδομικών αρχών έχει αποτύχει. Οι υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση αδειών οικοδομής, οι οποίες σε κάποιους Δήμους φτάνουν μέχρι και τους 18 μήνες, οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες αλλά και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να ξεκινούν την ανέγερση των οικοδομών τους, χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν την απαραίτητη βάση του Νόμου Άδεια Οικοδομής με όλα τα συνεπακόλουθα.

Η δημιουργία οικοδομικών αρχών μεγάλης κλίμακας, μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα αυτά με την περεταίρω αξιοποίηση της τεχνολογίας, αλλά και την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας ούτως ώστε να μην είναι απαραίτητη η διαβούλευση με τόσο μεγάλο αριθμό υπηρεσιών του κράτους, ακόμη και για μικρής κλίμακας αναπτύξεις.

Η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά και ελέγχου της ανάπτυξης είναι κρίσιμη για την οικονομία του τόπου μας, καθώς επίσης και για την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας. Καλούμε την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα, αφήνοντας πίσω της, πολιτικές του παρελθόντος οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει.