Τροποποίηση/Εκσυγχρονισμός Καταστατικού ΣΠΟΛΜΗΚ

Τροποποίηση/Εκσυγχρονισμός Καταστατικού ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, στην Έκτακτη Κατασταστική Γενική Συνέλευση του στις 14 Μαρτίου 2018, ενέκρινε τις Καταστατικές Αλλαγές, βάσει της νέας νομοθεσίας περί σωματείων, οι οποίες υποβλήθηκαν στον Έφορο Σωματείων όπου και εξασφάλισαν τελική έγκριση.

Στις  26 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 19η Διευρυμένη Συνεδρία ΚΔΣ , στο Thalassa Restaurant & Conference, όπου αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Τροποποίησης/Εκσυγχρονισμού Προνοιών του Καταστατικού του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Η εν λόγω Επιτροπή σκοπό έχει να επεξεργαστεί πρόνοιες του καταστατικού με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, και απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

1. Ανδρέας Θεοδότου

2. Γιάννος Πουμπουρής

3. Γιώργος Δημητρίου

4. Στέλιος Αχνιώτης

5. Βαρνάβας Λάμπρου

6. Κώστας Αλλαγιώτης

7. Ρογήρος Ίλλαμπας

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως αποστείλετε τις εισηγήσεις σας στον ακόλουθο σύνδεσμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019https://forms.gle/6dyHKtr35kY2dx7RA       

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τις εισηγήσεις σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παρακάτω email: info@spolmik.org

Εντός του έτους 2020, η Επιτροπή θα δώσει τις εισηγήσεις της αναφορικά με τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν για έγκριση σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση.

Επισυνάπτεται το Καταστατικό, για εύκολη αναφορά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση και συνεργασία σας.