ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

9 Ιουλίου 2019

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ, ως ο μεγαλύτερος σύλλογος των Μηχανικών της Κύπρου, στηρίζει τις θέσεις του ΕΤΕΚ αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Σύλλογος μας εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές συνέπειες στις καθυστερήσεις εξέτασης όλων των Αιτήσεων για αναπτύξεις που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές για έκδοση των σχετικών Αδειών.

H ανησυχία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι επηρεάζεται κατά κύριο λόγο η Οικοδομική Βιομηχανία, ως ένας βασικός πυλώνας της ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκφράζει την προσήλωσή του στη νομοθεσία και τη χρηστή διοίκηση, και καλεί την Πολιτεία όπως προχωρήσει άμεσα στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για επαναδημοσίευση των ακυρωμένων Τοπικών Σχεδίων.