Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ σχετικά με την Καταστροφική Πυρκαγιά στην περιοχή Σολέας


20160706_Pyrkagies-Soleas