Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτηρίων”, Λεμεσός, 8 – 10 Ιουνίου 2017

 Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα:

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτηρίων»  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8 Ιουνίου 2017  – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  10 Ιουνίου 2017

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πανεπιστήμιο Frederick, Λεμεσός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Μίλτων Δημοσθένους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 28 ( θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2 Ιουνίου 2017

ΕΝΤΥΠΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΈΝΤΥΠΟ-6ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΟΥ