Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού “Αρχαίες Κατασκευές της Κύπρου”

Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού

“Αρχαίες Κατασκευές της Κύπρου”

 Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Αρχαίες Κατασκευές της Κύπρου».

Το θέμα του διαγωνισμού είναι κατασκευές που κατασκευάστηκαν στην Κύπρο πριν το 1850 και δεν έγιναν σε αυτές επεμβάσεις τα τελευταία 150 χρόνια (π.χ. χωρίς επεμβάσεις από σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ). Παραδείγματα αρχαίων κατασκευών είναι αρχαία κτήρια, ναοί, θέατρα, λιμενικά έργα, υδραγωγεία, κάστρα, οχυρωματικά τείχη, τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες και άλλα κτίσματα που κατασκευάστηκαν στην Κύπρο σε διάφορες περιόδους, από την αρχαιότητα μέχρι το 1850 μ.Χ.

Οι σκοποί του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

  • Προβολή αρχαίων κατασκευών της Κύπρου.
  • Η παρουσίαση της εξέλιξης των διαφόρων τεχνολογιών κατασκευών και των ξένων επιδράσεων στην Κύπρο δια μέσου των αιώνων.
  • Η ενασχόληση του κοινού με τη φωτογραφία και την αρχαιολογία.
  • Οι φωτογραφίες δυνατόν θα εκτεθούν σε έκθεση και θα χρησιμοποιηθούν σε ημερολόγιο που θα εκδοθεί.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στηρίζεται από το ICOMOS – Tμήμα Κύπρου και την ΟΣΕΟΚ.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα πρόσωπα (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, Κύπριους, αλλοδαπούς, κ.λ.π)

Περισσότερες πληροφορίες: Όροι Διαγωνισμού και Αίτηση Συμμετοχής