Βιβλιοπωλείο

High Rise Buildings, 23/02/2019 – €15

15.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Συμμετοχή στο Σεμινάριο High Rise Buildings, 23/02/2019, Crowne Plaza Λεμεσος

Πληροφορίες

Κανονικά Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ (με τακτοποιημένες οφειλές) Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ Φοιτητές & Ασκούμενοι – €15

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top