Βιβλιοπωλείο

Σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς, 16/03/19 – €10

10.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Συμμετοχή στο Σεμινάριο για Νεους Μηχανικούς, 16/03/19, Mediterranean Beach Hotel Λεμεσος

Κανονικά Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ άνω των 35 ετών (με τακτοποιημένες οφειλές) – €10

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top