Βιβλιοπωλείο

Σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς, 16/03/19 – €10

€10.00

Περιγραφή προιόντος

Συμμετοχή στο Σεμινάριο για Νεους Μηχανικούς, 16/03/19, Mediterranean Beach Hotel Λεμεσος

Κανονικά Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ άνω των 35 ετών (με τακτοποιημένες οφειλές) – €10

Back to Top