Βιβλιοπωλείο

Ημερίδα 9/7/18: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: Θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και επεμβάσεων, €20

20.00

Εξαντλημένο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Συμμετοχή στην Ημερίδα: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: Θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και επεμβάσεων

Πληροφορίες

€20 (Μέλος ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες συνδρομές, Ασκούμενος, Φοιτητής)

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top