Βιβλιοπωλείο

Συμφωνία Ανάθεσης και Όροι Σύμβασης Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού

5.00

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την πρώτη έκδοση της Συμφωνίας Ανάθεσης και Όρων Σύμβασης Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού.

Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει να βοηθήσει τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Εντολείς (Πελάτες) τους να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Στόχος είναι οι υπηρεσίες του Πολιτικού Μηχανικού να παρέχονται με τρόπο επιστημονικό, επαγγελματικό και δεοντολογικά και νομικά ορθό. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσονται, τα δικαιώματα και των δύο μερών, με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει να βοηθήσει τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Εντολείς (Πελάτες) τους να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Στόχος είναι οι υπηρεσίες του Πολιτικού Μηχανικού να παρέχονται με τρόπο επιστημονικό, επαγγελματικό και δεοντολογικά και νομικά ορθό. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσονται, τα δικαιώματα και των δύο μερών, με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.

Επιπλέον, ο εντολέας (πελάτης), σχηματίζει μια ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα για την πληθώρα των υπηρεσιών που μπορεί να του προσφέρει ένας Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός. Παράλληλα, διασφαλίζεται το επάγγελμα του Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού, δίνοντας του την ευκαιρία να αναβαθμίσει την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το έγγραφο αποτελείται από τέσσερα μέρη: (1) Τη συμφωνία ανάθεσης και τους όρους σύμβασης , (2) Τις υπηρεσίες στατικής μελέτης και επίβλεψης νέων οικοδομικών έργων, (3) Τις υπηρεσίες συντονισμού συμβούλων μελετητών και (4) Τις επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top