Παράταση Διαγωνισμού για Σχεδιασμό Λογοτύπου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΠΟΛΜΗΚ

Παράταση Διαγωνισμού για Σχεδιασμό Λογοτύπου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, στην προσπάθεια του να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα και στα πλαίσια της συνεχόμενης Εκπαίδευσης που παρέχει στα Μέλη του, έχει πρόσφατα πετύχει να πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, έχοντας ήδη διενεργήσει αριθμό επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό ο ΣΠΟΛΜΗΚ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το σχεδιασμό ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣΠΟΛΜΗΚ.

Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν: Γραφίστες, Διαφημιστικά Γραφεία, Φοιτητές Γραφικών Τεχνών / Επιστημών αλλά και για μη ειδικούς.

Νέα Ημερομηνία υποβολής προτάσεων 31 Μαρτίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη προκήρυξη .