Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων- FIDIC Μodule 2:«Management of Claims and Disputes resolution under the FIDIC 1999 Conditions of Contract»

FIDIC Μodule 2

Διήμερο Σεμινάριο «Management of Claims and Disputes resolution under the FIDIC 1999 Conditions of Contract»

1 & 2 Φεβρουαρίου 2017, Eκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία, Κύπρος

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Module 1, «The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract», ο ΣΠΟΛΜΗΚ, σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης «Nestor» (Nestor Bildungsinstitut GmbH) και τον οργανισμό FIDIC,  προχώρησε στη διοργάνωση και του δεύτερου μέρους του υψηλού επιπέδου σεμιναρίου με θέμα «Management of Claims and Disputes resolution under the FIDIC 1999 Conditions of Contract».

 Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους Μηχανικούς να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου σεμινάρια για τα συμβόλαια FIDIC, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για τη διαχείριση έργων τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα και Δήλωση Συμμετοχής

(περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Γραμματεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών τηλεφωνικά στο 22672866 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spolmik.org