ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ISHCCO 2018, 16 – 17 Μαρτίου 2018

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ISHCCO 2018, 16 – 17 Μαρτίου 2018

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, θα φιλοξενήσει φέτος τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων (ISHCCO) στις 16 και 17 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Elias Beach, στη Λεμεσό.

Εκπρόσωπος του ΣΠΟΛΜΗΚ στον οργανισμό ISHCCO είναι η Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.

Ο Διεθνής Οργανισμός ISHCCO είναι ο Οργανισμός των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων στην Ευρώπη, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό οργανώσεων από Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται στο συντονισμό κατασκευαστικών έργων στην Ευρώπη.

Σκοπός του ISHCCO είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας και εφαρμογή εναρμονισμένου πρότυπου εκπαίδευσης των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων συντονιστών και θα δημιουργήσει την απαραίτητη νομική προστασία στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την αποδόμηση των κτιρίων και άλλων κατασκευών.

Χορηγός της Γενικής Συνέλευσης είναι η εταιρεία Scaffolding Solutions .