Συμμετοχή στο έργο του Συλλόγου – Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Συμμετοχή στο έργο του Συλλόγου

Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε, με βάση τους στόχους του, όπως επανακαθορίσει επιτροπές μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης της προσφοράς του προς τα μέλη του και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Στις επιτροπές αυτές θα εξετάζονται και θα συζητούνται διάφορα θέματα που απασχολούν τους Μηχανικούς, θα αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών και θα διαμορφώνονται εισηγήσεις που θα βοηθούν το Σύλλογο στην πραγματοποίηση των στόχων και σκοπών του.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιτροπή, καλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spolmik.org ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22674650, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.