Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: “Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα CYS EN 206”

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΠΟΛΜΗΚ διοργανώνει το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα

“Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα CYS EN 206”

Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Ώρα:  09:00 – 17:30

Τόπος: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου 8, 1016 στην εντός των τειχών Λευκωσία

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για την προδιαγραφή, την παραγωγή και τη συμμόρφωση του νωπού σκυροδέματος
  • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές τεχνολογίας σκυροδέματος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέματος και την ανθεκτικότητα του στον χρόνο
  • Να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με τον έλεγχο παραγωγής και τον εξοπλισμό των εργοστασίων έτοιμου σκυροδέματος

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-1

ΈΝΤΥΠΟ-6ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ-KΕ2

ΕΝΤΥΠΟ-2ΠΕ-Α-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΕΡΓΟΥ

 

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.