3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων

3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, στο Hilton Nicosia, στη Λευκωσία

Το Συνέδριο διοργανώνει η ΙΜΗ και υλοποιείται με την στήριξή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Ανδρέας Θεοδότου, θα συμμετάσχει σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Οι προκλήσεις του σύγχρονου Εργολάβου», η οποία θα διεξαχθεί από τις 12:30 – 13:20. 

Το Συνέδριο θα καταγράψει την παρούσα κατάσταση του κλάδου, θα αξιολογήσει τις σχετικές παγκόσμιες τάσεις και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία, ενω παράλληλα, θα αναλυθεί πλαίσιο προτάσεων για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας με βασικούς τομείς ανάπτυξης και δράσης. Επίσης, θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και περιπτωσιολογικές μελέτες καινοτόμων προσεγγίσεων ή λύσεων για το μέλλον του τομέα. Την ίδια ώρα θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους ο Κατασκευαστικός Τομέας μπορεί να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές εργασίας, την εισαγωγή σύγχρονων βιώσιμων και πράσινων μεθόδων, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα.
 
Ακροατήριο
Το συνέδριο απευθύνεται προς: εργολάβους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σχεδιαστές εσωτερικού χώρου, γεωτεχνικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς συγκοινωνιών, περιβαλλοντικούς μηχανικούς, μηχανικούς ηλεκτρολογίας, δομικούς επιθεωρητές, τοπογράφους, αστικούς και περιφερειακούς σχεδιαστές, lighting engineers, sound engineers κ.ά. Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει και το ενδιαφέρον από: διευθυντές και στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών και εταιρειών Ανάπτυξης Γης, μελετητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα, εκπροσώπους από πανεπιστήμια και κολέγια που ειδικεύονται σε συναφείς κλάδους, καθώς επίσης και από αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες κι Ελεγκτικούς Φορείς.

Εγγραφή
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και μπορείτε να δηλώσετε την εγγραφή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3wqvAvI

Πρόγραμμα
Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

  • επικοινωνήστε με την ΙΜΗ στο +35722505555 (Δευτέρα – Παρασκευή 15:00)
  • ή μέσω email στο events@imhbusiness.com