Δωρεάν Σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς, 2 Φεβρουαρίου 2019, Elias Beach, Λεμεσός

Δωρεάν Σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς, προσφορά στα Μέλη του. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρη.

Μέρος 1: 2 Φεβρουαρίου 2019 | Ξενοδοχείο Elias Beach, Λεμεσός |  Ώρα 9:30π.μ.

Πληροφορίες

Δήλωση Συμμετοχής

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης