Σεμινάριο ΑνΑΔ: “Ανάλυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία βάσει του Ευρωκώδικα 6”, 30-31 Ιανουαρίου 2019

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΠΟΛΜΗΚ διοργανώνει το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα:

«Ανάλυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία βάσει του Ευρωκώδικα 6»

Ημερομηνία: 30 & 31 Ιανουαρίου 2019

Ώρα:  09:00 – 17:30

Τόπος: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου 8, 1016 στην εντός των τειχών Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για τη δομή και το περιεχόμενο του Ευρωκώδικα 6
• Να ενημερωθούν για τα κριτήρια επιλογής υλικών δόμησης τοιχοποιίας και για τις μεθόδους μόρφωσης νέων κατασκευών
• Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας
• Να εντρυφήσουν στις μεθόδους στατικής ανάλυσης και σεισμικής αποτίμησης κατασκευών από τοιχοποιία

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.