Σεμινάριο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Έλεγχος και Αποκατάσταση οικοδομών επί μακρόν άνευ συντήρησης και εκτός λειτουργίας»

Σεμινάριο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Έλεγχος και Αποκατάσταση οικοδομών επί μακρόν άνευ συντήρησης και εκτός λειτουργίας»

Περισσότερες Πληροφορίες & Πρόγραμμα

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στο info@spolmik.org, με τη διευκρίνιση αν η συμμετοχή αφορά τις 15/12/2018 στη Λευκωσία ή τις 16/12/2018 στη Λεμεσό.