26η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ, 8 Δεκεμβρίου 2018