Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή”

Tο Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: 

“Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 28 Σεπτεμβρίου 2017 – 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Κρίστης Χρυσοστόμου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 28 ( θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2017

Έντυπα Συμμετοχής:

1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ 6ΠΕ

3. ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΟΥ

Για συμμετοχή με επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα έντυπα 1,2 και 3. Στις περιπτώσεις ανέργων, παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα έντυπα 1 και 5 και προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.