Προκαταρκτική έκθεση για τους σεισμούς Τουρκίας-Συρίας από το GEER

Προκαταρκτική έκθεση για τους σεισμούς Τουρκίας-Συρίας από το GEER.

Για την έκθεση, πατήστε εδώ.