Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα ‘Εφαρμογή των Πρόνοιων του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων’

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) με θέμα ‘Εφαρμογή των Πρόνοιων του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων’ – Επιβαλλόμενη Αλλαγή Εργασιών / Ανάπαυση και Διακοπή Εργασιών (ΚΜΚ / 16).

Για την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.